Bent u geïnteresseerd in onze vereniging en wilt u lid worden. U vindt hieronder de algemene gegevens en bepalingen aangaande het lidmaatschap. Bij verdere vragen kunt u contact opnemen met de secretaris.
Download hier het inschrijfformulier er om lid te worden van Prinses Marijke.

Algemene bepalingen.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging van 1 kalendermaand voor het einde van het verenigingsjaar.

e-Boekhouden.nl
Copyright