Donderdag 18 juni was er een muzikaal feestje in basisschool D’n Bogerd in Geldermalsen. De kinderen van groep 4/5 traden op, samen met het opleidingsorkest o.l.v. Aria Stoops, van fanfare Muziekvereniging Prinses Marijke. De kinderen lieten horen wat ze hebben geleerd tijdens de muzieklessen die ze in de periode april/juni van Sylvie de Lyon hadden gehad. De cursus “Op zoek naar muziek” is opgenomen in de Cultuurkist van Welzijn Geldermalsen (zie "Cultuurkisten geldermalsen" onderaan de pagina). Scholen uit de gemeente Geldermalsen mogen jaarlijks gratis een project aanvragen.

Vrijdag 5 juni sloten de kinderen die in september bij muziekvereniging Prinses Marijke aan de cursus Music&Fun4Kids zijn begonnen deze cursus af met een echt concert.
Het concert werd gegeven in De Sleutel voor ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden.
De kinderen leerden spelenderwijs de algemene muzikale vaardigheden. Ze hebben samen gezongen; ritmische en melodische slaginstrumenten bespeeld; kennis gemaakt met de blaas- en slaginstrumenten van het fanfare orkest en deze instrumenten ook zelf bespeeld!
Als resultaat gaven ze alleen en gezamenlijk een concert van hetgeen ze geleerd hadden afgewisseld met muzikale klanken van het Instaporkest.
Uit handen van Aria Stoops kregen zij een certificaat van deelname uitgereikt.
13 Enthousiaste kinderen die een instrument hebben uitgezocht om te bespelen, nemen nog proeflessen tot de zomervakantie.
In september start er een nieuwe cursus Music&Fun4Kids, waarvoor u uw kind vanaf nu op kunt geven.
Meer informatie is hier te verkrijgen

Op zaterdag 14 maart heeft Muziekvereniging Prinses Marijke uit Geldermalsen haar voorjaarsconcert gehouden in De Lingeborgh in Geldermalsen. Er werd een verscheidenheid aan muziek ten gehore gebracht voor een overvolle zaal.
De avond werd geopend met een optreden van de kinderen van Music&Fun4Kids o.l.v. Aria Stoops.
Zij maakten een voorstelling als De Rommelruimrockers met containers, bezems en stoffer en blik.
De leerlingen van de groep Music&Fun4Kids zijn in september gestart. Zij maken in dit traject kennis met muziek en de muziekinstrumenten van het fanfareorkest. Deze maand staan de koperinstrumenten centraal. Geweldig dat ze nu al van zich lieten horen. Het plezier en enthousiasme straalde van de gezichten van de kinderen.
Het fanfareorkest onder leiding van dirigent Willem Stoops had een mooi gevarieerd programma samengesteld. Het orkest heeft hierbij weer laten zien dat zij alle facetten van de muziek in het vermogen hebben van mars tot modern en klassieke fanfaremuziek.
Na de pauze was er een optreden van het opleidingsorkest, waarin de jeugdige muzikanten zelfs als solisten optraden. Samen met het instaporkest werd een solo voor schuiftrombone ten gehore gebracht.
In het instaporkest zijn kinderen actief die in het afgelopen jaar op de basisscholen in groep 5 en 6 kennis hebben gemaakt met project "Blaasmuziek is Cool" van Prinses Marijke. Dit project wordt nu op de Oranje Nassauschool gegeven.
Prinses Marijke heeft deze avond weer laten zien dat de fanfaremuziek springlevend is.
Prinses Marijke organiseert dit jaar ook De Betuwe Cup 2015 op 31 oktober, wederom in De Lingeborgh. U bent dan van harte welkom om te komen kijken en luisteren.

Subcategorieën

e-Boekhouden.nl
Copyright